Solvalla V65 2018-11-06

V65-tips till Solvalla 2018-11-06

V65-1: 3 Canari Match
V65-2: 2, 7
V65-3: 1, 2, 3, 4, 5
V65-4: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14
V65-5: 5 Ile Saint Louis
V65-6: 1, 3, 5, 7, 10
500 rader, 500 kronor