Hamburg V5 2018-10-31

V5-tips till Hamburg 2018-10-31

V5-1: 3, 4
V5-2: 4, 6, 7
V5-3: 1, 3, 4, 5, 7
V5-4: 3, 4, 5, 6, 7
V5-5: 2, 7
300 rader, 300 kronor