Bjerke V4 2018-10-31

V4-tips till Bjerke 2018-10-31

V4-1: 5 Bear Man
V4-2: 1, 2, 9, 10, 12
V4-3: 1, 2, 3, 7, 10
V4-4: 1, 2, 5, 11
100 rader, 200 kronor