Diplomati är svårt

Diplomati är svårt, särskilt när man brinner för sin sak och anser att alla andra har fel. Då tar man gärna till lite extra, vrider om i ett sår när man får chansen, förklarar att smärtsamma eftergifter från motparten är långt ifrån tillräckliga.

För omgivningen så brukar sådant beteende till sist inte tolereras. Om det aldrig kommer någon eftergift tillbaka, utan det bara skriks efter mer så ledsnar den andre. Då får man skrika bäst man gitter för döva öron.

Lite så kände jag idag när Solvallas Hästägarförening i en stor annons klargör sina ståndpunkter.

Om jag stämt av rätt så finns det ute i landet ett brett stöd för att Solvalla skall få sina egna kvällar, att det skall bli en nationalarena. Travtränarna vid Solvalla har tagit fram en modell för hur man skall kunna köra trav i högre takt för att få in streckspelen med många avdelningar i ett normalt TV-fönster. ST har presenterat ett rätt så bra fläskben med mer pengar till unghästarna. Pengar som Solvalla kommer få en mycket stor del av, och många andra banor får betydligt mindre. Solvalla har hittat en ny VD som inte innebar en ny kursomläggning, man har hittat en väg att kapitalisera sig på egen hand genom att sälja mark. Man har avverkat en sjutusanjäklar bra Elitloppshelg. Kort sagt så ser det rätt så ljust ut för Solvalla i min kristallkula.

I det läget kommer nya krav på att 150 tävlingsdagar skall försvinna. De är inte lönsamma. Som av en händelse är det endast någon enstaka sådan dag på Solvalla, medan det på andra banor är en betydande del av verksamheten. Jag lovar att det slagits nävar i bordet runt om i vårt land idag när man läste det.

Dessutom skall man plocka ut 100 miljoner ur hästsportens fond redan nästa år anser man. Det finns rätt så många som hela tiden blickar mot den där fonden, men faktum är att den inte räcker till särskilt mycket. Dess storlek idag håller inte ens sporten flytande ett halvår på de nivåer vi har idag. Jag vet inte om det är så klokt att nalla av slantarna nu, med tanken att betala tillbaka dem senare, med slantar som ännu inte finns.

Solvallas hästägarförening skall naturligtvis på alla sätt och vis företräda sina medlemmar. De har sin fulla rätt att föra debatt och ställa krav. Fattas bara annat. Övriga travsverige skall heller inte koppla ihop Solvallas hästägarförening med Solvalla. De är en intresseorganisation som alla andra. Många av deras förslag är bra, deras syn på hur man kan utveckla travsporten är jag helt med på. Jag tror ändå att de skulle försöka hitta en diplomat bland sina medlemmar, som kan ge kloka råd om hur man får sin vilja fram i verkligheten.

Man kan t.ex. skriva så här: ”Vi ser att det är svårt att fylla alla lopp, och att besvärande många lopp har på tok för dåliga prispengar för att hästägarnas kostnader skall täckas. Spelet i många lopp är uppseendeväckande lågt. Vi skulle därför vilja se att man kortade av dessa tävlingsdagar med ett lopp eller två, för att istället höja prispengarna i kvarstående lopp. Vi vill också uppmana ATG att använda denna så gott som helt oanvända resurs som dessa tävlingsdagar utgör, till att öka spelet”.  Istället för att rycka bort 150 tävlingsdagar så försöker man göra dem lite roligare, och jobba med att öka intäkterna så att det också blir bra och lönsamma dagar för alla.

Sedan hade man ju kunnat prata sig samman med Solvalla och gett övriga Sverige en utmaning: ”Vi lånar 50 miljoner och petar in som prispengar redan 2017 (på Solvalla), innan vi sålt vår mark, under förutsättning att man plockar 50 miljoner i förskott från hästsportens fond för att stärka upp prispengarna under 2017 över hela landet.”

Det hade varit ett förslag som inte kunnat avfärdas så lätt. Det hade tillsammans med förslagen om att utveckla ”saxtävlingarna” kunnat vara något som en rätt så stor del av travsverige ställt sig positiva till.

4 tankar på “Diplomati är svårt”

 1. Huruvida SHF agerar diplomatiskt eller ej ska vara osagt, min personliga åsikt är att det är lågmält skrivet.

  Skrivelsen är ju baserad på STs fakta.

  Att vi ska tävla och låta tävla där hästarna finns är ju uppenbart
  i skenet av hästunderskott och brist på hästägare,nya som gamla, i situationen att hästarna måste resa och att propositionerna inte harmonierar med aktuella förutsättningar, det ser vi dagligen.

  Där alltför många lopp skrivs ut med 4-5-6e priser som inte ens täcker startkostnaderna för tillresta hästar.
  Då bör något förändras, dels prismedel från ST, men också hur befintliga prismedel skrivs ut i propparna.

  Det är lätt att fortsätta i gamla spår och skriva ut unghästlopp
  när inga kommer från hemmabanan, eller endast enstaka tränare har 80% av startfältet på fem hästar.
  Svaret står ju i programmet
  Vi måste anpassa oss till verkligheten
  Programförklaringen är inte von oben, trots att Solvalla
  är störst och har flest hästar.
  Den är ett skrik på hjälp från de som inser att hela travSverige kan inte leva om inte hemmabanan har hästarna hemma.
  Hur ser demografin ut i dag?

  Titta på antalet unghästar tränade på Åby, jämför med Jägersro, Halmstad och Solvalla, hur många kommer till start av 3åringarna, när kommer dom till start,
  är loppen spelbara, kommer de locka till spel? Vem tränar de unghästar som
  de facto kommer till start?

  Hästsporten blöder betänkligt, och förloras ännu fler hästägare, uppfödare, amatörtränare blir hästbristen ännu tydligare, vilket kommer ge ännu lägre spelomsättning, och att då vänta på eventuella pokalpengar 2018 kan kosta långt mer än räntan på lånande pengar ur hästsportens fond(där pengarna belastas med negativ ränta i dag) .

  Det är inte lätt att locka tillbaka de som förlorat hoppet, och fonderade pengarna finns de facto för att säkerställa sportens fortlevnad, och när ska man använda dessa pengar?, när är krisen ett faktum? Det är ett 20% uttag vi talar om, lika stort som ATGs sponsring av SHL kostar med tillägg av positioneringssystemet.

  Trots allt är det ju så, att klarar ATG leverera pokalåret, är det enklare att återbetala 50 miljoner årligen från de 210 miljoner som återstår, och kan ATG inte leverera , så måste ett tungt åtgärdspaket tillsättas oavsett, men då har sporten skaffat sig respit på ett år ytterligare under tiden.

  exemplet ” Fonden räcker inte att hålla sporten flytande ett halvår” haltar, för det är ju inte diskuterat, utan 20% av fonden som disluteras,” pocenten Helge är viktig”

 2. De fyra stora regionala nav-banorna Solvalla, Åby, Jägersro och Bergsåker har idag en högre tilldelning av tävlingar och pengar än andra banor i förhållande till den mängd hästar som finns där på A- och B-tränares träningslistor. Ändå har man nu runt om i landet accepterat tanken på låta Solvalla få bli nationalarena, vilket rimligen betyder ännu mer riktad tilldelning av resurser dit.

  Även om det knorrades något här och var, så var ändå det stora flertalet rätt så nöjda med att man kanaliserade pengar till unghästar med pokalåret. Ökade prispengar, 20% uppfödarpremier på det, var helt i linje med vad man från de stora banorna föreslagit.

  I det läget kommer alltså kravet att 150 tävlingsdagar skall tas bort. Inte utvecklas eller något sådant, utan tas bort. Det är samma sak som att lägga ned ett tiotal banor. Då kan det ju tänkas vara så att man från de mindre banorna helt enkelt anser att de regionala nav-banorna inte skall ha ett öre mer än deras underlag av hästar medger. Att Solvalla kan få vara en bana som alla andra.

  Att travsporten blöder är jag bittert medveten om, men lösningen är inte att ta fram motorsågen och börja kapa av hela lemmar. Det stoppar inte blodblödet utan gör det ännu värre. Lösningen är att man utvecklar verksamheten. Annars är man snart lika betydelselös som galoppsporten är i Norden.

  Och visst kan man låna pengar ur fonden, men av vad jag sett från många av de storsatsande hästägarnas balansräkningar så kan man troligen hellre låna av sig själv istället. 100 miljoner ett år tidigare gör inte så mycket för den totala situationen.

 3. Eftersom jag initialt var med och ”rotade” i dokumentet, men tog min hand ifrån det innan publicering, finns en viss insikt. ”Som Fan läser bibeln”, blir nog ett korrekt uttryck när det kommer till SHF:s programförklaring. Tydlighet är, som de flesta vet, A och O när nya idéer ska förmedlas.

  Att Svensk Travsport arrangerar 260 tävlingsdagar som i snitt kostar sporten (läs hästägarna) över 100 miljoner kronor är inte hållbart. I snitt går de olönsamma tävlingsdagarna med 425.000 kr i förlust och spannet ligger förmodligen mellan 100-800.000 kr i ren förlust för de olika tävlingsdagarna.

  Att skära bort/göra om de mest kostsamma tävlingarna skulle hela travsporten må bra av. Ta t.ex. V65 på lördagskvällarna efter V75, vem gagnar det? Med en spelomsättning på dryga miljonen blir det brakförlust för hela arrangemanget, samtidigt som ingen aktiv jublar över tävlingstillfället – förutom Staten, som alltid får sina 11% i skatt på spelomsättningen.

  Lördagskvällarnas V65 går garanterat med över 500.000 (förmodligen högre) i förlust. En förlust som måste bäras upp av lönsamma tävlingsdagar. Ta bort V65 på lördagarna och flytta besparingen om 25 miljoner till andra dagar, som då blir mer intressanta för aktiva, banorna, ägare, publik. Helt enkelt – Kvalitet måste gå före Kvantitet, framförallt när Staten är den enda vinnaren på Kvantitet.

  • Jag förstår att tävlingar bör vara lönsamma, eller i vart fall inte kosta mer än de smakar. Det finns två sätt att nå detta. Det ena är att man minskar kostnaderna, det andra är att man ökar intäkterna. Jag är inte särskilt imponerad av ATG:s försök att skapa intresse runt fler tävlingsdagar. Tvärtom gör man understundom sitt allra yttersta för att det inte skall bli något spel eller intresse för vissa tävlingar. Det är undanskuffat från TV-fönstret, i ATG-Live har andra tävlingar prioritet och den bild och ljud som erbjuds är verkligen inte bra. På hemsidan marknadsförs bara de stora spelformerna, likaså i den marknadsföring man gör.

   Vad skulle t.ex. hända om vi befriade V75-tävlingarna från V4 och lunchdubbeln, för att istället ta kvällstävlingarna på lördagar och flytta dem till 12:45 med lunchdubbel och V4? Start 12:45 och klart i god tid till V75:s starttid 16:20. Med denna kopia av fredagstävlingarna, skulle V65 fortfarande vara olönsamt då?

   Vad skulle hända om man tog V5 på saxbanan och startade den redan 18:30, så den var klar till 20:00 då V64 kunde ansluta? Om man dessutom gjorde en ”Grand Slam” av V5 och garanterade en miljon till en ensam vinnare? Skulle omsättningen öka då? vad skulle hända om man hottade upp V5 lite med t.ex. ett annat radpris, jackpot om ingen har fem rätt, och kostade på sig lite marknadsföring kring detta?

   Skulle man kunna få fart på mer spel om det gick att spela alla spelformer i Tillsammans? Kan man kanske locka ombuden till att få spontanspelande kunder med en differentierad provision där andelsspel på spelformer i skymundan betalas lite bättre? Om Nybrink och Malmrot gjorde stora andelssystem och sålde i TV? Som det är idag så styr ATG omsättningen till vissa tävlingar, de blir då ”lönsamma” och dit man inte styr något spel är det ”olönsamt”.

   Utveckling är för min del alltid bättre än avveckling, och det ATG har ägnat sig åt är sannerligen inte att utveckla spelet under dessa tävlingsdagar.

   Med en en avveckling av dessa olönsamma dagar kommer det att bli väldigt många hästar som blir över. Fler amatörer som slutar, proffs som lämnar in licensen, hästägare som ger upp. Banor som läggs ned. Omsättning som minskar. Det är en så oerhört mycket mer smakfull lösning att försöka ordna lönsamheten istället.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.