Diplomati är svårt

Diplomati är svårt, särskilt när man brinner för sin sak och anser att alla andra har fel. Då tar man gärna till lite extra, vrider om i ett sår när man får chansen, förklarar att smärtsamma eftergifter från motparten är långt ifrån tillräckliga.

För omgivningen så brukar sådant beteende till sist inte tolereras. Om det aldrig kommer någon eftergift tillbaka, utan det bara skriks efter mer så ledsnar den andre. Då får man skrika bäst man gitter för döva öron.

Lite så kände jag idag när Solvallas Hästägarförening i en stor annons klargör sina ståndpunkter.

Om jag stämt av rätt så finns det ute i landet ett brett stöd för att Solvalla skall få sina egna kvällar, att det skall bli en nationalarena. Travtränarna vid Solvalla har tagit fram en modell för hur man skall kunna köra trav i högre takt för att få in streckspelen med många avdelningar i ett normalt TV-fönster. ST har presenterat ett rätt så bra fläskben med mer pengar till unghästarna. Pengar som Solvalla kommer få en mycket stor del av, och många andra banor får betydligt mindre. Solvalla har hittat en ny VD som inte innebar en ny kursomläggning, man har hittat en väg att kapitalisera sig på egen hand genom att sälja mark. Man har avverkat en sjutusanjäklar bra Elitloppshelg. Kort sagt så ser det rätt så ljust ut för Solvalla i min kristallkula.

I det läget kommer nya krav på att 150 tävlingsdagar skall försvinna. De är inte lönsamma. Som av en händelse är det endast någon enstaka sådan dag på Solvalla, medan det på andra banor är en betydande del av verksamheten. Jag lovar att det slagits nävar i bordet runt om i vårt land idag när man läste det.

Dessutom skall man plocka ut 100 miljoner ur hästsportens fond redan nästa år anser man. Det finns rätt så många som hela tiden blickar mot den där fonden, men faktum är att den inte räcker till särskilt mycket. Dess storlek idag håller inte ens sporten flytande ett halvår på de nivåer vi har idag. Jag vet inte om det är så klokt att nalla av slantarna nu, med tanken att betala tillbaka dem senare, med slantar som ännu inte finns.

Solvallas hästägarförening skall naturligtvis på alla sätt och vis företräda sina medlemmar. De har sin fulla rätt att föra debatt och ställa krav. Fattas bara annat. Övriga travsverige skall heller inte koppla ihop Solvallas hästägarförening med Solvalla. De är en intresseorganisation som alla andra. Många av deras förslag är bra, deras syn på hur man kan utveckla travsporten är jag helt med på. Jag tror ändå att de skulle försöka hitta en diplomat bland sina medlemmar, som kan ge kloka råd om hur man får sin vilja fram i verkligheten.

Man kan t.ex. skriva så här: ”Vi ser att det är svårt att fylla alla lopp, och att besvärande många lopp har på tok för dåliga prispengar för att hästägarnas kostnader skall täckas. Spelet i många lopp är uppseendeväckande lågt. Vi skulle därför vilja se att man kortade av dessa tävlingsdagar med ett lopp eller två, för att istället höja prispengarna i kvarstående lopp. Vi vill också uppmana ATG att använda denna så gott som helt oanvända resurs som dessa tävlingsdagar utgör, till att öka spelet”.  Istället för att rycka bort 150 tävlingsdagar så försöker man göra dem lite roligare, och jobba med att öka intäkterna så att det också blir bra och lönsamma dagar för alla.

Sedan hade man ju kunnat prata sig samman med Solvalla och gett övriga Sverige en utmaning: ”Vi lånar 50 miljoner och petar in som prispengar redan 2017 (på Solvalla), innan vi sålt vår mark, under förutsättning att man plockar 50 miljoner i förskott från hästsportens fond för att stärka upp prispengarna under 2017 över hela landet.”

Det hade varit ett förslag som inte kunnat avfärdas så lätt. Det hade tillsammans med förslagen om att utveckla ”saxtävlingarna” kunnat vara något som en rätt så stor del av travsverige ställt sig positiva till.